TÂM SỰ ĐỜI TÔI

Cuộc sống mưu sinh vất vả gian lao

 1. Ánh đèn đêm ..
 2. Cuộc sống xa nhà 
 3. Vì cuộc sống nên con phải qua nơi đất khách,
 4. Ở một phương trời xa xôi không giống như quê nhà .
 5. Dậy từ sớm con khoác nên mình mạnh áo.
 6. Rồi đạp xe thật nhanh đến chỗ làm.
 7. Dù con biết ở quê mẹ cha lam lũ làm gấp trăm lần.
 8. Nhưng không dám ngỏ lời một câu con thương nắm.
 9. Cuộc sống xa nhà tự nhiên khiến con mỏi mệt.
 10. Cuộc sống xa nhà mẹ cha dạy con bỗng nhớ nhà .
 11. Cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm buông rồi phải cố lén sâu lệ tuôn.
 12. Con biết đây là tự con chọn lấy lối đi thôi mà.
 13. Cô gắng làm dù vất vả mấy cũng không than
 14. Cuộc sống xa nhà dạy con phai cố gượng cười đù gặp chuyện không vui phải mạnh mẽ một mình vững bước đi 
 15.  

.


MAI VĂN HỢI

7 Blog posts

Comments