Tư duy triệu phú 1

Tư duy triệu phú 1: Tôi tạo ra chính xác giá trị của tôi, tôi chịu trách nhiệm 100% Suy nghĩ, Cảm xúc, Hành động, Kết quả của tôi.
Chỉ có Tôi mới giúp Tôi thành công giàu có thịnh vượng mà không phải là ai khác.

Tư duy triệu phú 1: Tôi tạo ra chính xác giá trị của tôi, tôi chịu trách nhiệm 100% Suy nghĩ, Cảm xúc, Hành động, Kết quả của tôi.
Chỉ có Tôi mới giúp Tôi thành công giàu có thịnh vượng mà không phải là ai khác.

PHAN QUỐC VIỆT

1 Blog posts

Comments
MAI VĂN HỢI 1 year ago

Tuyệt vời